Uchwała Nr ZO/048/22u z dnia 25 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/046/22