Uchwała Nr ZO/049/20o w sprawie InteriorDream.pl z dnia 25 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/147/20