Uchwała Nr ZO/049/21u z dnia 16 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach o sygn. akt: KER/038/21 oraz KER/043/21