Uchwała Nr ZO 05/07 w sprawie reklamy firmy Bosto Poland sp. z o.o.