Uchwała Nr ZO 05/14 w sprawie reklamy firmy Modehpolmo II Sp. z o.o.