Uchwała Nr ZO 05/17 w sprawie reklamy firmy Tikkurila Polska S.A.