Uchwała Nr ZO/050/20o w sprawie P.U. Syczo Janusz Sycz z dnia 25 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/150/20