Uchwała Nr ZO/050/22u z dnia 25 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/070/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Ewelina Czuba – Przewodnicząca;

  • Anna Gumkowska – członkini;

  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;

na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/070/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Operze Narodowej w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy spektaklu

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia jakichkolwiek zasad wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności nie doszło do promowania seksualizacji osób nieletnich.

Dziecko przedstawione na kwestionowanym plakacie jest metaforą byka. Byki odznaczają się nagim torsem – w przypadku kwestionowanej reklamy jest to nagi tors postaci dziecięcej – jednakże napis informacyjny o spektaklu zasłania wszelkie bardziej wrażliwe fragmenty. Nie ma przy tym żadnego aspektu seksualizacji dziecka, zarzuty w ocenie Zespołu Orzekającego należy w tym zakresie uznać za bezpodstawne.

Przedstawiony chłopiec jest członkiem chóru występującego w pierwszej scenie spektaklu, jest przy tym metaforą i alter ego głównego bohatera, który zabija tytułową Carmen. Mały odzwierciedla niedojrzałość psychiczna Don Jose – jego zadziorność, brak dojrzałości, plakat dyskredytuje przy tym postać Don Jose.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama w nieodpowiedzialny sposób seksualizuje dzieci poprzez pokazywanie nagiego torsu chłopca.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż postać przedstawiona na plakacie ma za zadanie odtworzyć w sposób metaforyczny postać jednego z głównych bohaterów samej reklamowanej sztuki – Don Jose.

Zdania odrębne

Brak