Uchwała Nr ZO/050/22u z dnia 25 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/070/22