Uchwała Nr ZO/050/23u z dnia 5 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn.: KER/014/23 KER/016/23