Uchwała Nr ZO/051/22o z dnia 25 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/042/21