Uchwała Nr ZO/052/20/o w sprawie Apart S.A. z dnia 30 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/203/20