Uchwała Nr ZO/052/20u w sprawie MediaExpert Sp. z o.o. z dnia 15 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/054/20