Uchwała Nr ZO/054/20u w sprawie L’Oreal Polska Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/038/20, KER/039/20 i KER/040/20