Uchwała Nr ZO/055/20o w sprawie Stepapp z dnia 23 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/179/20