Uchwała Nr ZO/055/20u w sprawie Unilever Polska Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/063/20