Uchwała Nr ZO/055/21o z dnia 22 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/083/21