Uchwała Nr ZO/056/20o w sprawie USP Zdrowie Sp. z o.o. z dnia 23 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/187/20