Uchwała Nr ZO/057/22o z dnia 23 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/071/21