Uchwała Nr ZO/058/21u z dnia 23 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt KER/074/21