Uchwała Nr ZO/058/22u z dnia 25 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/012/22