Uchwała Nr ZO/059/21u z dnia 23 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/072/21