Uchwała Nr ZO/059/22o z dnia 27 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie B2B o sygn.: KER/087/22