Uchwała Nr ZO 06/07 w sprawie reklamy firmy TeleForceOne S.A.