Uchwała Nr ZO 06/09 w sprawie reklamy firmy CALZ POLSKA Sp. z o.o.