Uchwała Nr ZO 06/10 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.