Uchwała Nr ZO/060/22u z dnia 24 czerwca 2022 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie o sygn.: KER/007/22 Uchwały Nr ZO/036/22u z dnia 19 kwietnia 2022 r.