Uchwała Nr ZO/061/23u z dnia 19 lipca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/054/23