Uchwała Nr ZO/062/20u z dnia 15 września 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/049/20u z dnia 24 lipca 2020 r. dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/045/20