Uchwała Nr ZO/063/20u w sprawie Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/110/20 i KER/114/20