Uchwała Nr ZO/063/22o z dnia 15 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/053/22