Uchwała Nr ZO/064/21o z dnia 23 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/071/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
  • Mikołaj Janicki – przewodniczący;
  • Ewelina Czuba – członkini;
  • Jacek Pawlak – członek;

 

DO

 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

AMREST Sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „Reklamodawcą”.

 

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod katem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/071/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna w dniu 20 lutego 2021 r.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów, odpowiedzialności społecznej oraz uczciwej konkurencji, a także w zakresie zakazu wprowadzania konsumenta w błąd oraz faktycznego wprowadzania go w błąd w zakresie właściwości reklamowanego produktu.

 

Treść reklamy:

 

“A co tu się wyrabia? Gorrrąca zniżka!

Wystarczy, że zarejestrujesz swój adres e-mail i zaznaczysz zgody, a po złożeniu tego zamówienia zgarniesz… kod -20% na kolejną ucztę “

 

Treść skargi:

 

Pizza Hut od pewnego czasu wprowadza klientów w błąd swoimi reklamami. To zgłoszenie dotyczy obietnicy przekazania kodu rabatowego 20% na kolejne zamówienie w przypadku złożenia zamówienia na pizzę.  Klient jest świadomie wprowadzany w błąd. Taka reklama pojawia się przed każdą finalizacją zamówienia. Kod rabatowy udzielany jest tylko raz a reklama pojawia się przy każdym kolejnym zamówieniu. W związku z tym reklama która pojawia się przy składaniu drugiego i kolejnych zamówień jest świadomym wprowadzeniem klienta w błąd. Firma Pizza Hut wie po zalogowaniu klienta, że udzielała mu już kodu rabatowego i nie będzie mogła mu udzielić kolejnego rabatu. Nie przeszkadza to firmie Pizza Hut umieścić tuż przez finalizacją potwierdzenia zamówienia reklamy obiecującej mu zniżkę 20% w postaci kodu rabatowego do realizacji przy kolejnym zamówieniu. W związku z tym Pizza Hut wiedząc że nie przysługuje klientowi kod rabatowy umieszcza na stronie reklamę skłaniająca go do złożenia zamówienia kusząc obietnica zniżki na kolejne zamówienie z pełną premedytacją będąc w posiadaniu informacji, że zniżki z reklamy mu nie udzieli. Klient oczywiście kodu rabatowego nie otrzymuje i dopiero po złożeniu reklamacji dowiaduje się,  że reklama wprawdzie jest może jest myląca , ale w regulaminie przecież widnieje. że kod rabatowy dostaje się raz.

Takie działanie firmy Pizza Hut jest nieetyczne, bo świadomie wprowadza klienta w błąd. Na reklamie powinien być napis że zniżka obowiązuje tylko raz. A tak cwaniacko firma ta liczy na to, że skuszony reklamą klient nie będzie czytał dodatkowych regulaminów. Tak się po prostu nie robi, gdy uczciwie się traktuje klienta.  Tego typu praktyki powinny być eliminowane z rynku i surowo karane. [pisownia oryginalna]

 

 

 

Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający uznał za zasadne odrzucenie przedmiotowej skargi, zważywszy na brak faktycznego potwierdzenia ze strony Skarżącego zaistniałej sytuacji. W ocenie Zespołu Orzekającego Skarżący nie dostarczył potwierdzenia na to, iż reklama pojawia się każdorazowo przy składaniu zamówienia z tego samego adresu e-mail.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.