Uchwała Nr ZO/064/22u z dnia 15 czerwca 2022 r Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/064/22