Uchwała Nr ZO/065/20u w sprawie GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/115/20