Uchwała Nr ZO/065/21o z dnia 8 czerwca 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 015/21o dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/022/21