Uchwała Nr ZO/065/22u z dnia 15 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/050/22