Uchwała Nr ZO/065/23o z dnia 16 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/053/23