Uchwała Nr ZO/066/20u w sprawie Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/107/20