Uchwała Nr ZO/066/21u z dnia 7 lipca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt KER/089/21