Uchwała Nr ZO/067/20u w sprawie Jeronimo Martins Polska S.A. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/113/20