Uchwała Nr ZO/067/21u z dnia 7 lipca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/090/21