Uchwała Nr ZO/067/22u z dnia 6 września 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie B2B o sygn.: KER/103/22