Uchwała Nr ZO/068/22u z dnia 6 września 2022 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie Uchwały z dnia 16 marca 2022 r. Nr ZO/039/22u w sprawie KER/036/22