Uchwała Nr ZO/069/20u w sprawie ISBC Piotr Wawrysiuk z dnia 7 października 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/140/20