Uchwała Nr ZO 07/08 w sprawie reklamy firmy Cadbury Wedel Sp. z o.o.