Uchwała Nr ZO 07/13 w sprawie reklamy firmy Walmark Sp. z o.o.