Uchwała Nr ZO 07/14 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 139/13 dotyczącej reklamy firmy CLICKQUICKNOW Sp. z o.o.