Uchwała Nr ZO/070/22u z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/101/22