Uchwała Nr ZO/071/20u z dnia 21 października 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/067/20u z dnia 9 września 2020 r. dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/113/20