Uchwała Nr ZO/071/22o z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/090/22