Uchwała Nr ZO/072/20u w sprawie TVN S.A. z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/165/20

Uchwała Nr ZO/072/20u

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/165/20

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Maciej Korobacz – przewodniczący,
  • Małgorzata Domaszewicz – członek,
  • Elżbieta Kondzioła – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/165/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę odrzucić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/165/20.

Przedmiotem skargi był komunikat internetowy zapowiadający transmisję meczu w turnieju Roland Garros.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamowany produkt: kanał TV Eurosport 1 Treść reklamy: zapowiedzi transmisji meczu półfinałowego debla Roland Garros kobiet, z udziałem Igi Świątek

Skarga: Materiały promocyjne zapowiadały transmisję na żywo. Przed samym meczem okazało się, że transmisja będzie wyłącznie w dodatkowo płatnym Eurosport Playerze, który nie wchodzi w zakres abonamentu (w którym jest Eurosport)”- pisownia oryginalna

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo sygn. akt KER/165/20 ( dalej: „Pismo”) w imieniu TVN SA ( dalej: „Spółka”) informuję, iż:

  1. Wskazany w piśmie materiał opisany przez Skarżącego jako reklama internetowa kanału TV Eurosport 1, zapowiadająca transmisję meczu półfinałowego debla Roland Garros kobiet z udziałem Igi Świątek (dalej „Materiał’), został błędnie odebrany przez Skarżącego jako materiał reklamowy. Zgodnie z odpisem skargi, Skarżący w sposób nieuprawniony klasyfikuje ten materiał jako reklamę internetową.
  2. Materiał nie był materiałem komercyjnym, nie pochodził od podmiotu trzeciego. Materiał miał bowiem charakter autopromocyjny i został zamieszczony na profilu Facebookowym Eurosportu nie jako materiał reklamowy, stąd też nie został tak oznaczony. Materiał nie był więc opublikowany odpłatnie ani za zapłatą wynagrodzenia w innej formie.
  3. Materiał nie może być klasyfikowany jako reklama w rozumieniu art. 4 pkt. 17 Ustawy o radiofonii i telewizji, nie stanowi również w naszej ocenie reklamy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z par. 3 Statutu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, ,,.. Rada zajmuje się oceną działalności reklamowej rozumianej jako przekaz komercyjny, zwłaszcza odpłatny lub za wynagrodzeniem w innej formie …”).

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, iż półfinałowy deblowy mecz Igi Świątek planowany był na piątek 9 października 2020 r. Według praktyki stosowanej dotychczas przez organizatorów meczu, Iga Świątek, jako grająca wcześniejszy ćwierćfinał, powinna zostać rozpisana jako pierwsza para tego dnia na godzinę 11:00. Jednak organizatorzy tuż po jej singlowym meczu półfinałowym w czwartek po południu, zmienili dotychczasową praktykę i rozpisali Igę Świątek jaką drugą parę. Mecz pierwszy, ze względu na padający w Paryżu od rana deszcz, opóźnił się i zawodniczki zaczęły grać z ponad godzinnym opóźnieniem.

Drugi mecz półfinałowy debla planowany był wstępnie na godzinę 13:00. Z powodu opóźnienia i bardzo długiego pierwszego półfinału debla Pań, Iga Świątek wyszła jednak na rozgrzewkę dopiero po godz. 14:30. Natomiast na godz. 15:00 zaplanowany był singlowy półfinał panów. 

Opisana wyżej sytuacja, wpłynęła zatem na zmianę w emisji pierwszych gemów debla Pań. Natomiast w dacie publikacji Materiału autopromocyjnego informacje o zaplanowanej emisji w EUROSPORT 1, z racji nieprzewidzianych zmian i opóźnień do jakich doszło podczas meczów, nie mogły uwzględniać tej zmiany w emisji.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki zachodzą faktyczne i przede wszystkim formalne podstawy odrzucenia przedmiotowej skargi w trybie wskazanym w pkt 26 Regulaminu Rozpatrywania Skarg (Regulamin Rozpatrywania Skarg z dnia 11 grudnia 2019 r.).” – pisownia oryginalna

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę szczegółowe wyjaśnienia Skarżonego odrzucił skargę.Zespół zwrócił uwagę, iż skarżony przekaz nie wypełnia definicji działalności reklamowej zawartej w § 3 Statutu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.