Uchwała Nr ZO/072/20u w sprawie TVN S.A. z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/165/20